AUTOMASJONSFIRMA Ing.firma PELEC AS.

Vi er et lite ingeniørfirma med bred kompetanse på måle og reguleringsteknikk. Vi er sterke på primærgivere (målinger i prosessen ), både på kunnskapssiden og utstyrssiden. Vi tilbyr løsninger og utstyr på måle-reguleringsutfordringer i prosessen. Vi har alle typer prosessindustri, kjemisk-teknisk, landbruk, kommunale VA , kraftverk ,skip og skoler. Vi kan avholde kurser i måle og reguleringsteknikk. Kursene er beregnet for Vg 1, Vg 2 og Vg 3 for automasjon, elektro og prosess og kjemi , samt repetisjonskurser for fagprøver. Kursene kan avholdes på avtalt sted.

Linjen vi arbeider etter er:

Det er prosessen som stiller kravene til utstyrsvalget. Vi har utstyret og løsningene.