RHU Wet/Dry-Thermometer Probe

Spesifikasjoner
Comeco
Bestill