Universal HART modul, innput: RTD,TC, mV TMT101

Spesifikasjoner
Sense Instrument
Bestill